u-boot for MPC5200DIMM


MPC5200DIMM(TB0286) Mini-ITX(TB0286+TB0287) LIMM-MPC5200B(TB0286+TB0311) BLANCA(TB0286+TB0311+BLANCA)
MPC5200BDIMM Mini-ITX

タンバック社製 TB0286 DIMM PCで動作するU-Bootです。

----- 安定版 -----
ダウンロード (u-boot 1.2.0 ベース)
マニュアル : u-boot-manual_dimm.pdf
ソース : u-boot.git_dimm.tar.gz
mini-ITX用バイナリ : MPC5200_miniITX/u-boot.bin
LIMM,BLANCA用バイナリ : MPC5200_BLANCA/u-boot.bin

クロスでのコンパイルの仕方

  tar zxvf  u-boot.git_dimm.tar.gz
  cd u-boot.git

  Mini-ITXの場合
  make tb0287_tb0286_config
  make

  LIMM-MPC5200B, BLANCAの場合
  make blanca_tb0286_config
  make

一つ前の安定版

戻る